מיגון סניפי בית החייל

למעלה מ- 10 שנים שאנו עובדים עם משרד הביטחון – בשיתוף עם חברת סיסקו יצרנו תקשורת מאובטחת ומערכות כריזה ואזעקה לסניפי בית

החייל ברחבי הארץ.

הסניפים השונים רושתו במצלמות אבטחה ,IP תקשורת, ומערכות התראה לפי דרישות מיוחדות שעלו באפיון

כתיבת תגובה